Έρευνα

Computer architecture/Microprocessors/Engineering Education (current)

Cellular networks/Simulation/Channel allocation (main research 2005-2010)

Περιγραφή του πρωτότυπου Υβριδικού Προσομοιωτή για τους μικροεπεξεργαστές