Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Ph.D. 
Αν. Καθηγητής

Email-1: papaz @ teiste.gr
Email-2: p.m.papazoglou @ hotmail.com

Φοιτητές

Για πτυχιακές εργασίες, απορίες μαθημάτων και άλλα φοιτητικά θέματα μπορείτε να με βρείτε στο γραφείο όλες τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.

Η υποστήριξη μαθημάτων και η επίλυση αντίστοιχων αποριών πραγματοποιείται αποκλειστικά στους χώρους του ιδρύματος και όχι μέσω email

Πριν να στείλετε Email, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει η απάντηση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Να σημειωθεί ότι, η απάντηση μέσω Email μπορεί να καθυστερήσει ακόμα και για ημέρες λόγω φόρτου εργασίας και λήψης δεκάδων μηνυμάτων ημερησίως